ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. อัญชนา สัจจพุทธวงศ์

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

Languages : English, Thai, Hindi


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Pediatrics : Queen Sirikit National Institute of Child Health
  • Pediatric Pulmonology : Chulalongkorn University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888