ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. อลิสา บัดติยา

Specialties : เวชศาสตร์ชะลอวัย, เวชศาสตร์ครอบครัว

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Residents

  • Family Medicine : Chiang Mai University
  • Anti-Aging Medicine : American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M)

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888