ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. อริศฎา พิชญเดชากุล

Specialty : ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai, French


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Surgery : Chiang Mai University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888