ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. สุภานน กังวานวาณิชย์

Specialty : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต(พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Resident

  • Urological Surgery : Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888