ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. สุปราณี ฟูอนันต์

Specialties : เวชศาสตร์ครอบครัว, โสต ศอ นาสิกวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

  • การศึกษาอื่นๆ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Otorhinolaryngology : Chiang Mai University 1982

Fellowship

  • Rhinology : Nippon Medical School 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888