ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. สุดาทิพย์ นิ่มกิ่งรัตน์

Specialty : ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Surgery : Chulalongkorn University 1900

Fellowship

  • General and Hepato-Pancreato-Biliary Surgery : Central Manchester University Hospitals 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888