ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. สีหะนันท์ อุทิตสาร

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Resident

  • Internal Medicine : Phramongkutklao College of Medicine 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888