ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. สรรทิพย์ ศรีสุวรรณ

Specialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย

Sub Specialty : อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Resident

  • Diagnostic Radiology : Mahidol University Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital 1900

Fellowships

  • Advanced Diagnostic Body Imaging : Mahidol University Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital 1900
  • Observational Fellowships in Body Imaging : Mallinckrodt Institute of Radiology, Washington University in St.Louis 2007
  • Observstional Felowships in Abdominal and Genitourinary Imaging : Mallinckrodt Institute of Radiology, Washington University in St.Louis 2013

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888