ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. สรรทิพย์ ศรีสุวรรณ

Specialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย

Sub Specialty : ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Education

  • Observational Fellowships in Body Imaging : Mallinckrodt Institute of Radiology, Washington University in St.Louis

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888