ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. สมลักษณ์ นิลวรานนท์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Resident

  • Internal Medicine : Ramathibodi Hospital 1900

Fellowships

  • Cardiology : Ramathibodi Hospital 1900
  • Interventional Cardiology : Chiang Mai University 2015

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888