ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. สมลักษณ์ นิลวรานนท์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Education

  • Internal Medicine : Ramathibodi Hospital
  • Interventional Cardiology : Chiang Mai University 2016

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888