ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. สมรรจน์ ลิ้มมหาคุณ

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Infectious Disease : Faculty of Medicine Siriraj Hospital 2013

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888