ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. วิกานดา ตันติโสภารักษ์

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Education

  • Pediatrics : Faculty of Medicine Siriraj Hospital 2010

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888