ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. วัลยา เตชะสุข

Specialty : วิสัญญีวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Anesthesiology : Chiang Mai University 2008
  • Regional Anesthesia : McGill University 2012

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888