ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. วรยา ขัตติพัฒนาพงษ์

Specialty : โสต ศอ นาสิกวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Otolaryngology : Faculty of Medicine, Chiang Mai University 1900

Fellowship

  • Facial Plastic and Reconstructive Surgery : Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888