ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. วรยา ขัตติพัฒนาพงษ์

Specialty : โสต ศอ นาสิกวิทยา

Sub Specialty : ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Otolaryngology : Faculty of Medicine, Chiang Mai University 2012
  • Facial Plastic and Reconstructive Surgery : Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 2014

THU

16 ส.ค.

FRI

17 ส.ค.

SAT

18 ส.ค.

SUN

19 ส.ค.

MON

20 ส.ค.

TUE

21 ส.ค.

WED

22 ส.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888