ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. วรยา ขัตติพัฒนาพงษ์

Specialty : โสต ศอ นาสิกวิทยา

Sub Specialty : ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Otolaryngology : Faculty of Medicine, Chiang Mai University 2012
  • Facial Plastic and Reconstructive Surgery : Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 2014

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888