ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. วรพร ชัยกิจมงคล

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Opthalmology : Chiangmai University 2009
  • Ratina & Vitreous : Chiangmai University 2010
  • Clinical Research Fellowship in Medical Retina& Visual Neurophysiology : Retina Division,Wilmer Eye Institute,Johns Hopkins University School of Medicine ,USA

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888