ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. วรพร ชัยกิจมงคล

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Opthalmology : Chiangmai University 2009
  • Ratina & Vitreous : Chiangmai University 2010

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888