ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. วรกมล ติยะประเสริฐกุล

Specialty : วิสัญญีวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาการระงับปวด

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Anesthesiology : Chiangmai University 1900

Fellowship

  • Chronic Pain : McGill University 2012

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888