ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. วธู สุทธิศาสตร์

Specialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย

Sub Specialty : ภาพถ่ายกล้ามเนื้อและกระดูก

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Diagnostic Radiology : Chiang Mai University 2007
  • Clinical and Research Fellow in Radiology (Musculoskeletal Radiology) : Iwate Medical University School of Medicine 2012

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888