ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. วธู สุทธิศาสตร์

Specialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย

Sub Specialty : อนุสาขาภาพถ่ายกล้ามเนื้อและกระดูก

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Diagnostic Radiology : Chiang Mai University

Fellowship

  • Clinical and Research Fellow in Radiology (Musculoskeletal Radiology) : Iwate Medical University School of Medicine

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888