ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. วชิราภรณ์ อรุโณทอง

Specialty : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Child and Adolescent Psychiatry : Siriraj Hospital 2003

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888