ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ลัดดาวัลย์ เมธากิจตระกูล

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Ophthalmology : Chiang Mai University
  • Oculoplastic : Chiang Mai University 2017

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888