ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ลัดดาวัลย์ เมธากิจตระกูล

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Ophthalmology : Chiang Mai University 1900

Fellowship

  • Oculoplastic : Chiang Mai University 2016

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888