ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ลลิตา ยงสมิทธ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Residents

  • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900
  • Cardiology : Chiang Mai University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888