ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. รัชดาภรณ์ ภาพวิจิตรศิลป์

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Pediatrics : Mahidol University 2009

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888