ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ยุรี ยานาเซะ

Specialty : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยมหิดล

Resident

  • Obstetrics and Gynecology : Chiang Mai University 1900

Fellowship

  • Maternal and Fetal Medicine : Chiang Mai University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888