ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ภัทรียา เลิศชีวกานต์

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Pediatrics : Chiang Mai University 2010
  • Developmental and Behavioral Pediatrics : Ramathibodi Hospital 2013

FRI

21 ก.ย.

SAT

22 ก.ย.

SUN

23 ก.ย.

MON

24 ก.ย.

TUE

25 ก.ย.

WED

26 ก.ย.

THU

27 ก.ย.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888