ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ภัทรียา เลิศชีวกานต์

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Pediatrics : Chiang Mai University 2010
  • Developmental and Behavioral Pediatrics : Ramathibodi Hospital 2013

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888