ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย

Specialties : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Residents

  • Surgery : Chiang Mai University 1900
  • Plastic Surgery : Chulalongkorn University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888