ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย

Specialty : ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Plastic Surgery : Chulalongkorn University 2007

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888