ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. พิชญากร ศิริตัน

Specialty : ตจวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,
การศึกษาอื่นๆ Cardiff University,
การศึกษาอื่นๆ Postgraduate Diploma in Dermatology,
ปริญญาโท University of Hertfordshire

Education

  • Contact and Occupational Dermatology : Institute of Dermatology

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888