ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. พิชญากร ศิริตัน

Specialty : ตจวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

  • การศึกษาอื่นๆ
  • การศึกษาอื่นๆ
  • ปริญญาโท
  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Fellowship

  • Contact and Occupational Dermatology : Institute of Dermatology 2013

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888