ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. พรพิมล นาคพงศ์พันธุ์

Specialty : จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Resident

  • Child and Adolescent Psychiatry : Chulalongkorn University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888