ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. พรพิมล นาคพงศ์พันธุ์

Specialty : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education

  • Child and Adolescent Psychiatry : Chulalongkorn University 2008

FRI

22 มิ.ย.

SAT

23 มิ.ย.

SUN

24 มิ.ย.

MON

25 มิ.ย.

TUE

26 มิ.ย.

WED

27 มิ.ย.

THU

28 มิ.ย.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888