ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. เบญจพร ไชยวรรณ์

ชำนาญพิเศษ :

  • พยาธิวิทยากายวิภาค

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2533Pathology (Cytology), มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
2531สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2524ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888