ชำนาญพิเศษ:

  • พยาธิวิทยากายวิภาค

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2533Pathology (Cytology), มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
2531สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2524ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย