ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคเลือด

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2562อายุรศาสตร์โรคเลือด, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2560อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2556ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย