ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. สุภานน กังวานวาณิชย์

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2556ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2549ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888