ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. สุปรียา วงษ์ตระหง่าน

ชำนาญพิเศษ :

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2548เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2527สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2523ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888