ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. สีหะนันท์ อุทิตสาร

ชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2559อายุรศาสตร์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย
2554ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888