ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. สรรทิพย์ ศรีสุวรรณ

ชำนาญพิเศษ :

  • รังสีวิทยาวินิจฉัย

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2557ภาพวินิจฉัย, ศุนย์ถ่ายภาพเพื่อวินิจฉัยทางการแพทย์ Mallinckrodt Institute of Radiology, Washington University in St.Louis ประเทศสหรัฐอเมริกา
2551อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2547รังสีวิทยาวินิจฉัย, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2541ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888