ชำนาญพิเศษ:

  • จิตเวชศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2546ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย