ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2557อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2551ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย