ชำนาญพิเศษ:

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา -

การศึกษา

2560โสต ศอ นาสิกวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2555ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย