ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ธันยธร ธีรนรเศรษฐ์

ชำนาญพิเศษ :

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : -

การศึกษา

2560โสต ศอ นาสิกวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2555ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888