ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ดารกุล พรศรีนิยม

ชำนาญพิเศษ :

  • ประสาทวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2553อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ, Cleveland Clinic Educational Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา
2550การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง, มหาวิทยาลัยเวคฟอเรสต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสาทวิทยา, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2544ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888