ชำนาญพิเศษ:

  • ประสาทวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2553อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ, Cleveland Clinic Educational Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา
2550การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง, มหาวิทยาลัยเวคฟอเรสต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสาทวิทยา, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2544ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย