ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์
  • ประสาทวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2556ประสาทวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2554อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2550ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

A Day In Normal Life