ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณ

ชำนาญพิเศษ :

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2535กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา, Miami University ประเทศสหรัฐอเมริกา
2530กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2526ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888