ชำนาญพิเศษ:

  • จักษุวิทยา

ภาษา -

การศึกษา

2563จักษุวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี ประเทศไทย
2557ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย