ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. กนิษฐา มั่นเข็มทอง

ชำนาญพิเศษ :

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2558กุมารเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2552ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888