ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ปัทมา โกมุทบุตร

Specialty : ประสาทวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

  • การศึกษาอื่นๆ
  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Residents

  • Family Medicine : Chiang Mai University 1900
  • Neurology : Chiang Mai University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888