ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ปัทมา โกมุทบุตร

Specialty : ประสาทวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


การศึกษาอื่นๆ Flinders University,
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Family Medicine : Chiang Mai University
  • Neurology : Chiang Mai University

FRI

21 ก.ย.

SAT

22 ก.ย.

SUN

23 ก.ย.

MON

24 ก.ย.

TUE

25 ก.ย.

WED

26 ก.ย.

THU

27 ก.ย.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888