ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ปัทมา โกมุทบุตร

Specialty : ประสาทวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


การศึกษาอื่นๆ Flinders University,
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Family Medicine : Chiang Mai University
  • Neurology : Chiang Mai University

TUE

22 พ.ค.

WED

23 พ.ค.

THU

24 พ.ค.

FRI

25 พ.ค.

SAT

26 พ.ค.

SUN

27 พ.ค.

MON

28 พ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888