ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ประไพ เดชคำรณ

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Pediatrics : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Pediatrics Endocrinology : University of Michigan

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888