ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ประไพ เดชคำรณ

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Pediatrics : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1900

Fellowship

  • Pediatrics Endocrinology : University of Michigan 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888