ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. นันทพร ตียพันธ์

Specialties : ประสาทวิทยา, ประสาทวิทยา, ประสาทวิทยา

Sub Specialties : โรคลมชัก, อายุรกรรมระบบประสาทและกล้ามเนื้อ, ความผิดปกติจากการหลับ

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Neurology : Siriraj Hospital
  • Sleep Laboratory : Cleveland Clinic Educational Foundation

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888