ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. นันทพร ตียพันธ์

Specialties : ประสาทวิทยา, ประสาทวิทยา, ประสาทวิทยา

Sub Specialties : อนุสาขาโรคลมชัก, อนุสาขาอายุรศาสตร์ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ, อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Neurology : Siriraj Hospital 1900

Fellowships

  • Epilepsy, Movement Disorders, Neuromuscular : The New York–Presbyterian Hospital, Columbia University 1994
  • Sleep Laboratory : Cleveland Clinic Educational Foundation 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888