ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. นฤภร ลิขิตวีระวงศ์

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888