ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. นภัทร์ธมณฑ์ บุญมา

Specialty : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Resident

  • Obstetrics and Gynecology : Siriraj Hospital, Mahidol University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888