ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. นภัทร์ธมณฑ์ บุญมา

Specialty : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Education

  • Obstetrics and Gynecology : Siriraj Hospital, Mahidol University 2009

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888