ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ธิดา วัฒนพันธ์พิทักษ์

Specialties : เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ชะลอวัย

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Family Medicine : Chiang Mai University
  • Anti-Aging Medicine : American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M)

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888