ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ธิดา วัฒนพันธ์พิทักษ์

Specialties : เวชศาสตร์ชะลอวัย, เวชศาสตร์ครอบครัว

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Family Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowship

  • Anti-Aging Medicine : American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M) 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888