ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ดารกุล พรศรีนิยม

Specialty : ประสาทวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Resident

  • Neurology : Siriraj Hospital 2004

Fellowships

  • Neurosonology : Wake Forest University School of Medicine 1900
  • Sleep Medicine : Cleveland Clinic Educational Foundation 2009

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888