ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ดารกุล พรศรีนิยม

Specialty : ประสาทวิทยา

Sub Specialty : ความผิดปกติจากการหลับ

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Education

  • Neurology : Siriraj Hospital
  • Sleep Medicine : Cleveland Clinic Educational Foundation 2010

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888