ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์

Specialty : ประสาทวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาโรคลมชัก

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Neurology : Chiang Mai University 1900

Fellowships

  • Epilepsy and Clinical Neurophysiology : Case Western Reserve University & University Hospital Case Medical Center 2013
  • Sleep Medicine : Cleveland Clinic Education Foundation 2014

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888