ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ณัฐรุจี วิวรรธนดิฐกุล

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Pediatrics : Chiang Mai University
  • Pediatric Neurology : Ramathibodi Hospital, Mahidol University

FRI

21 ก.ย.

SAT

22 ก.ย.

SUN

23 ก.ย.

MON

24 ก.ย.

TUE

25 ก.ย.

WED

26 ก.ย.

THU

27 ก.ย.

21 Sep

แผนกกุมารเวช

17:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:00
23 Sep

แผนกกุมารเวช

12:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:0016:00 - 17:00
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888