ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ณัฐรุจี วิวรรธนดิฐกุล

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Pediatrics : Chiang Mai University
  • Pediatric Neurology : Ramathibodi Hospital, Mahidol University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888