ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ณัฐยา ปัญโญวัฒน์กูล

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาโรคต้อหิน

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Ophthalmology : Chiang Mai University

Fellowship

  • Glaucoma : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888