ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ณราวิตรี ถี่ถ้วน

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Resident

  • Pediatrics : Queen Sirikit National Institute of Child Health

Fellowship

  • Neonatal-Perinatal Medicine : Queen Sirikit National Institute of Child Health

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888