ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ณราวิตรี ถี่ถ้วน

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Education

  • Pediatrics : Queen Sirikit National Institute of Child Health 2009
  • Neonatal-Perinatal Medicine : Queen Sirikit National Institute of Child Health 2012

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888